Сексуално привличане

Тази публикация няма коментари

То се среща при видове, които се размножават сексуално. Този тип привличане, е привличане към други членове от същия вид, за сексуална или еротична дейност. Привличането често се случва сред индивиди на сексуално размножаващи се видове, въпреки че не винаги е с възпроизводителна цел. Понякога сред приматите привличането е и социална дейност.

Елементи на сексуалното привличане при човека

То може да има свои особености при хората живеещи в различни райони и имащи различни култури. Влияещите фактори могат да бъдат определени в зависимост от културата или личното предпочитание на индивида. Тези предпочитания са в следствие на генетични, психологически и културни особености.

Сексуалното привличане на един човек към друг, зависи и от двамата.
Голяма част от човешкото сексуално привличане се ръководи от физическата привлекателност. Това включва:

  • външния вид – най-вече в началото на една връзка.
  • визуално възприемане
  • миризма (телесната миризма, естествена или изкуствена, грешната миризма може да бъде отблъскваща)
  • глас

Както при други видове, така и при хората феромоните също участват като фактор, но той е незначителен. Теоретично погледнато, погрешният феромон може да накара някой да бъде отблъскващ дори когато по всички останали фактори изглежда привлекателен.

Други аспекти

Много хора проявяват сексуален фетишизъм и са сексуално стимулирани от други елементи, които нормално не се асоциират със сексуалната възбуда.
Най-често резултатът от сексуалното привличане е сексуална възбуда.

[wp:svejo-net]Напиши коментар

Напиши първия коментар!